thumb

Become A Member

Any person of Malaysian nationality over 18 years, company or organization, alien residents and foreigners who subscribe to the interests and welfare of the Society may apply for membership to be approved by the Board.

Contact Us

Contact Us ?

* Please Fill Required Fields *
img

Email Us

contacts@www.msnt.org.my

Login

thumb

Become A Member

Any person of Malaysian nationality over 18 years, company or organization, alien residents and foreigners who subscribe to the interests and welfare of the Society may apply for membership to be approved by the Board.

Contact Us

Contact Us ?

* Please Fill Required Fields *
img

Email Us

contacts@www.msnt.org.my

Login

Garis Panduan terkini oleh JPK untuk SKM NDT susulan pandemik COVID-19

By setiausahamsnt In News

11

Feb
2021

JPK telah membangunkan satu garis panduan sementara berkaitan pengurusan SPKM NDT dengan mengambilkira keperluan ISO 17024, ISO 9712 dan saranan pengoperasian badan persijilan oleh pihak International Committee for Non-Destructive Testing (ICNDT) termasuklah membenarkan pelanjutan tarikh sah laku sijil kepada pemegang-pemegang sijil yang berkenaan dan calon-calon yang terjejas. Pelanjutan ini dilaksanakan secara automatik dan tidak memerlukan sebarang permohonan. Tempoh sah laku Sijil yang tidak termasuk dalam tempoh yang dinyatakan adalah tidak termasuk dalam kategori diberi pelanjutan.

Objektif garis panduan ini adalah untuk membantu penyelarasan aktiviti persijilan, peperiksaan dan pelaksanaan latihan SPKM NDT di bawah seliaan JPK. Ia digunakan sebagai rujukan kepada semua personel SPKM NDT termasuklah pemegang Sijil SPKM NDT, calon, Pusat Bertauliah dan Pusat Peperiksaan NDT JPK serta pihak berkepentingan lain mengenai pengurusan SPKM NDT susulan pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP, PKPB dan PKPP di Malaysia.

Garis panduan ini juga adalah tertakluk kepada Prosedur Operasi Standard (SOP) Norma Baharu dan arahan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) dari masa ke semasa.

Muat turun garis panduan. 

Leave a reply